CONCURSUL DE MATEMATICĂ « MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI » REZULTATE

Diseminarea si premierea elevilor care au ocupat locurile I, II si III se va face vineri, 24 octombrie 2014, la ora 16.00, in cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 3 din Piatra Neamt.

Rezultatele finale ale etapei judetene din 18 octombrie 2014, in urma contestatiilor:

Rezultate clasa a II-a

Rezultate clasa a III-a

Rezultate clasa a IV-a

 

 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ « MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI » – SUBIECTE SI BAREME DE EVALUARE SI NOTARE

ETAPA JUDETEANA – 18 OCTOMBRIE 2014

 

Subiecte:

Subiecte clasa a 2-a

Subiecte clasa a 3-a

Subiecte clasa a 4-a

Bareme de evaluare si notare:

Barem cl a 2-a

Barem cl a 3-a

barem cl a 4-a

 

 

 

Noutati cu privire la etapa a II-a a concursului MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI din 18.10.2014

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamț, începând cu ora 9:00. Elevii vor fi prezenți cu cel puțin un sfert de oră înainte de începerea concursului. Cei care provin din afara municipiului Piatra-Neamț vor veni însoțiți de un cadru didactic de la școala de proveniență.
Participantii vor avea la ei carnetul de note.
Pentru decont sunt necesare urmatoarele:
1. delegatie de la scoala de provenienta pentru cadrul didactic insotitor + tabel nominal cu elevii scolii, participanti la concurs, semnat si stampilat de scoala;
2. documente de transport  – bilete transport in comun (stampilate de firma de transport),
                                         – bon de benzina cu stampila de la PECO (daca transportul se realizeaza cu autovehicul proprietate personala+copie certificat inmatriculare autoturism) – se deconteaza 7,5l/100 km (pret benzina-Petrom);
Trebuie specificat in delegatie daca transportul se realizeaza cu microbuzul scolar.

De Ziua Educatiei

“Piatra curata” este o campanie de ecologizare initiata de Primaria Piatra Neamt in care sunt implicati toti cetatenii, adica si noi, elevii Scolii Gimnaziale Nr 3 din Piatra Neamt.

 

DSCF0493

”Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.”

Nelson Mandela

In ziua de 5 octombrie 1966, cu ocazia Conferinței Interguvernamentale de la Paris, fost adoptata Recomandarea privind statutul cadrului didactic. Acest document a devenit unul dintre cele mai importante instrumente internationale menite sa aduca imbunatatiri profesiei de dascal.

Ziua Mondiala a Educatiei este sarbatorita astazi în peste 200 de tari. Data de 5 octombrie a fost  stabilita de UNESCO ca fiind ziua în care se sarbatoreste educatia.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ « MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI » – SUBIECTE SI BAREME DE EVALUARE SI NOTARE

Etapa I : Selecția grupului țintă – 01.10.2014

Subiecte:

Subiecte pt cl a 2-a                  Subiecte pt cl a 3-a                   Subiecte pt cl a 4-a

Barem de evaluare şi notare:

Barem de evaluare şi notare pentru testul de la clasa a II-a

Barem de evaluare şi notare pentru testul de la clasa a III-a

Barem de evaluare şi notare pentru testul de la clasa a IV-a

Vor fi trimise doua documente: tabelul semnat de directorul scolii, in format pdf (scanat) si unul in Excel.

Tabelele vor fi transmise apoi pe adresa de e-mail a școlii organizatoare (până vineri, 03.10.2014) spre a fi centralizate și a se stabili grupul țintă participant la concurs. (scoala3pn@yahoo.com)

Selecția grupului țintă constă în aplicarea la clasă a testelor inițiale (50 min), de către cadrele didactice care doresc participarea. Testele și baremele de corectare, concepute de echipa de redactare a subiectelor, se vor publica în ziua de 01.10.2014, la ora 7.30, pe site-ul www.scoala3pn.ro, de unde vor putea fi descarcate. Fiecare cadru didactic participant va avea responsabilitatea de a le corecta pe baza baremului de verificare. Se va întocmi un tabel centralizator cu primii 3 elevi clasați din fiecare clasă, centralizat la nivelul unității școlare, semnat de directorul școlii, având coloanele: nr. crt., clasa, numele și prenumele elevului, numele și prenumele învățătorului, școala. Totul va fi scris cu litere mari, Times New Roman, 12, in Excel.

 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ « MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI » din octombrie 2014, finantat de CJ Neamt

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

« MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI »

din octombrie 2014,

finantat de CJ Neamt

REGULAMENT

Nu există taxă de participare!

 1. Concursul se desfăşoară în două etape:

 

 • Etapa I : Selecția grupului țintă – 01.10.2014

Constă în aplicarea la clasă a testelor inițiale (50 min), de către cadrele didactice care doresc participarea. Testele și baremele de corectare, concepute de echipa de redactare a subiectelor, se vor publica în ziua de 01.10.2014, la ora 7.30, pe site-ul www.scoala3pn.ro, de unde vor putea fi descarcate. Fiecare cadru didactic participant va avea responsabilitatea de a le corecta pe baza baremului de verificare. Se va întocmi un tabel centralizator cu primii 3 elevi clasați din fiecare clasă, centralizat la nivelul unității școlare, semnat de directorul școlii, având coloanele: nr. crt., clasa, numele și prenumele elevului, numele și prenumele învățătorului, școala. Totul va fi scris cu litere mari, Times New Roman, 12, in Excel.

Tabelele vor fi transmise apoi pe adresa de e-mail a școlii organizatoare (până vineri, 03.10.2014) spre a fi centralizate și a se stabili grupul țintă participant la concurs. (scoala3pn@yahoo.com)

 • Etapa a II-a: Desfășurarea concursului MATE OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI – 18.10.2014

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamț, începând cu ora 9:00. Elevii vor fi prezenți cu cel puțin un sfert de oră înainte de începerea concursului. Cei care provin din afara municipiului Piatra-Neamț, vor veni însoțiți de un cadru didactic de la școala de proveniență. Cheltuielile de deplasare ale elevilor și ale profesorilor însoțitori, veniți din afară, se vor deconta din bugetul proiectului, pe baza unui tabel nominal ce va conține: numele elevului, semnătura și biletele de călătorie/bonul de benzină.

Din cele trei subiecte prestabilite, câte unul pentru fiecare nivel de studiu, se va extrage, în dimineața concursului, unul singur, care va constitui subiect de concurs. Acesta se va multiplica pentru fiecare participant.

Durata concursului va fi de 90 min pentru elevii de clasele a II-a și 120 min pentru elevii claselor a III-a si a IV-a.

După rezolvarea subiectelor de către elevi, aceștia vor preda lucrările supraveghetorilor de sală, pa baza semnăturii, într-un borderou care va fi remis, împreună cu tezele, comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare va corecta tezele pe baza baremului, va centraliza și valida rezultatele care vor fi afișate la avizierul Școlii Gimnaziale Nr. 3 și trimise școlilor participante.

 

2. Comisia de concurs

Este formată din: preşedinte – prof. Cristiana Marilena Șoimaru și 5 membri (profesori pentru învățământul primar de la Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamț).

3. Elaborarea subiectelor:

Pentru cele două etape, subiectele concursului vor fi elaborate la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 3, de către Comisia de elaborare a subiectelor, alcătuită din profesori pentru învățământul primar din această școală.

 

 1. Evaluarea lucrărilor:

Se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile cumulate, corecte și complete și 10 puncte, din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire.

 

5. Contestaţii

Eventualele contestații se vor rezolva în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

6. Premierea elevilor participanti la MATE OLIMPIADA MICILOR SCOLARI:

Se acordă câte un premiu I, II, III pentru fiecare nivel de învățământ. Elevii premiați vor primi diplome și bani.

 

Nu există taxă de participare!

 

 

PROGRAMA PENTRU CONCURS

Clasa a II-a

Numere naturale 0 -100:

recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare, numere pare/impare:

– de la 0 la 31

– de la 31 la 100

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru – fără precizarea terminologiei) Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100, fără şi cu trecere peste ordin

Proba adunării. Proba scăderii

Probleme care se rezolvă printr-o operaţie

Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/sau scădere

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu

Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior

Figuri plane / 2D

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:

reprezentare grafică

Corpuri/ 3D

Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere (feţe – formă, număr)

Lungime

Unităţi standard: centimetrul

(1m = 100 cm)

Instrumente de măsură: rigla

Capacitate

Unităţi nonstandard

Unităţi standard: litrul

Timp

Ora (ora fixă, jumătatea de oră),

Ziua, săptămâna, luna, anul: durată

Anotimpurile: durată

Bani

Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim 100 lei)

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100

Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor

 

Clasa a III-a

• Numerele naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare.

• Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100.

–          terminologia specifică: termen, sumă, „cu atât mai mult”, „cu atât mai puțin”;

–          în concentrul 0-30, fără și cu trecere peste ordin;

–          în concentrul 0-100, fără și cu trecere peste ordin;

–          evidențierea unor proprietăți ale adunării (comutativitatea, asociativitatea, element neutru),

fără terminologie și paranteze rotunde;

• Numerele naturale mai mari decât 100 și mai mici decât 1000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare.

• Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.

• Probleme care se rezolvă printr-o operație . Probleme care se rezolvă prin cel puțin două operații.

• Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relații de tipul   ?±a=b sau   a±?=b , (prin încercări, utilizarea de obiecte sau desene, folosind modelul balanței etc., în funcție de situație) unde a și b sunt numere în concentrul 0-1000.

• Elemente intuitive de geometrie:

– forme plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc;

– interiorul și exteriorul unei figuri geometrice;

– forme spațiale: cub, sferă, cilindru, con, cuboid (paralelipiped dreptunghic), fără terminologie.

• Măsurări folosind etaloane neconvenționale.

• Unități de măsură:

– unități de măsurat lungimea: metrul;

– unități de măsurat capacitatea: litrul;

– unități de măsurat masa: kilogramul;

– unități de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna;

– monede.

• Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanța.

 

 

 

Clasa a IV-a

 

 • Numerele naturale de la 0 la 1 000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare, rotunjire
 • Numerele naturale de la 0 la 1 000 000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare, rotunjire
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 10 000

Terminologia specifică: termen, sumă, descăzut, scăzător, „cu atât mai mult”, „cu atât mai puţin”

Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul   ? + a = b, unde a şi b sunt numere naturale mai mici decât 10 000 (prin încercări, prin utilizarea de obiecte sau desene, prin proba operaţiei sau folosind modelul balanţei)

Evidenţierea unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru) cu ajutorul obiectelor şi al reprezentărilor, fără a folosi terminologia

 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici ca 100

Înmulţirea numerelor naturale folosind adunarea repetată de termeni egali

Înmulţirea numerelor scrise cu o singură cifră

Terminologia specifică: factor, produs, „de atâtea ori mai mult”, dublu , triplu

Tabla înmulţirii

Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru, distributivitatea faţă de adunare sau scădere) cu ajutorul obiectelor şi al reprezentărilor, fără a folosi terminologia

Ordinea efectuării operaţiilor

Împărţirea numerelor naturale folosind scăderea repetată şi relaţia cu înmulţirea

Terminologia specifică: deîmpărţit, împărţitor, „de atâtea ori mai puţin”, jumătate, treime, sfert

Tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii

Diviziuni ale unui întreg: jumătate, sfert, a treia parte, a zecea parte – reprezentări prin desene

Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?  c = d; ? : c = d, unde c  0, d este multiplu al lui c, cuprins în intervalul numerelor naturale 0-100 (prin încercări, prin utilizarea de obiecte sau desene, prin proba operaţiei sau folosind modelul balanţei)

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde.

 • Înmulţirea şi împărţirea în intervalul de numere naturale de la 0 la 1.000

Înmulţirea cu o sumă sau diferenţă

Înmulţirea cu 10 sau 100

Înmulţirea unui număr natural de două cifre şi de trei cifre cu un număr de o cifră, folosind adunarea repetată, grupări de termeni, reprezentări

Împărţirea unei sume sau diferenţe la un număr de o cifră

Împărţirea la 10 sau 100

Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 sau decât 1 000 la un număr de o cifră, folosind scăderea repetată, grupări de termeni, reprezentări

Evidenţierea restului împărţirii unui număr mai mic decât 50 folosind desene şi scheme sugestive

 • Rezolvarea de probleme

Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii (de acelaşi ordin, de ordine diferite);

Probleme de organizare a datelor în tabele

Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii

 • Elemente intuitive de geometrie

Forme plane: pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon, punct, segment, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă

Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice

Observarea şi descrierea intuitivă a obiectelor cu forme spaţiale de: cub, sferă, cilindru, con, cuboid (paralelipiped dreptunghic)

 • Măsurări folosind etaloane neconvenţionale
 • Unităţi de măsură

Unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii ( fără transformări)

Unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii (fără transformări)

Unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna, anul

Monede şi bancnote, inclusiv cele europene

Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântarul, balanţa

 

Echipa de proiect:

Prof. Cristiana Șoimaru – manager proiect

Prof. înv. primar Daniela Acristinei

Prof. înv. primar Mihaela Amaicei – Bilbor

Prof. înv. primar Simona Chirica

Prof. înv. primar Carmen Olteanu

Prof. înv. primar Ciprian Onofrei

 

Pentru detalii suplimentare, persoane de contact  (intre orele 13.00 – 16.00):

0745009605 – Daniela Acristinei

0740244279 – Mihaela Amaicei- Bilbor

0724380588 – Simona Chirica

0749992767 – Carmen Olteanu

0741665355 – Ciprian Onofrei

 

Structura anului scolar 2014- 2015

Ordinul nr. 3637/2014

privind structura anului şcolar 2014-2015

Art. 1.

(1) Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015;

Art. 2.

Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august 2015 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014

În perioada 1- 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 duminică, 4 ianuarie 2015

Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 duminică, 19 aprilie 2015

Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015

Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015

Art. 3.

(1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

(2) Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Art. 4.

(1) Săptămâna 6-10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată la alin. (1), modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

(1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014- 2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.

Misiunea, viziunea si deviza Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamt

 

Misiunea

Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Nea

Școala Nr. 3 este școala deschisă fiecărui elev pentru dezvoltarea sa personală spre a avea șanse egale de educație și cultură!

 

Școala Nr. 3 este școala care va forma fiecărui elev deprinderile și capacitățile necesare continuării studiilor în colegii, licee și școli de arte și meserii, ca să poată fi competent, autonom și, în același timp, legat de alții, pe care să-i respecte!

 

Școala Nr. 3 este școala care va căuta, va recunoaște și va dezvolta aptitudinile fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți dinamice, căreia să-i respecte valorile spirituale și democratice!

Misiunea-si-deviza-Scolii-Nr-32

TROFEU DE EXCELENTA INSTITUTIONALA

DIPLOMA DE EXCELENTA INSTITUTIONALA