CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014

SESIUNEA I
6 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba română
7 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
8 mai 2014 EN II – Matematică
13 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
14 mai 2014 EN IV – Matematică
14 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
15 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiințe
SESIUNEA a II-a
20 mai 2014 EN II – Scris-citit
21 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
22 mai 2014 EN II – Matematică
27 mai 2014EN VI – Limbă şi comunicare
28 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiințe
28 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
29 mai 2014 EN IV –Matematică

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII  CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR         2013-2014

13 iunie 2014                        Încheierea cursurilorpentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014                  Înscrierea la EvaluareaNaţională
23 iunie 2014                        Limba şi literatura română – probă scrisă
24 iunie 2014                        Limba şi literatura maternă – probă scrisă
25 iunie 2014                         Matematica – probă scrisă
27 iunie 2014                         Afişarea rezultatelor (pânăla ora 16)
27 iunie 2014                         Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
28 iunie-30 iunie 2014       Rezolvareacontestaţiilor
1 iulie 2014                              Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Structura anului scolar 2013- 2014

 
Structura anului scolar 2013- 2014

Art.1 (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare.

Art.2

Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri

– luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013

În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă

– sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014

Cursuri

– luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014

Vacanţa intersemestrială

– sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea

Cursuri

– luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014

Vacanţa de primăvară

– sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014

Cursuri

– miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014

Vacanţa de vară –

sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

Art.3

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4

(1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5

(1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.

Art.7

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Misiunea, viziunea si deviza Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamt

 

Misiunea

Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Nea

Școala Nr. 3 este școala deschisă fiecărui elev pentru dezvoltarea sa personală spre a avea șanse egale de educație și cultură!

 

Școala Nr. 3 este școala care va forma fiecărui elev deprinderile și capacitățile necesare continuării studiilor în colegii, licee și școli de arte și meserii, ca să poată fi competent, autonom și, în același timp, legat de alții, pe care să-i respecte!

 

Școala Nr. 3 este școala care va căuta, va recunoaște și va dezvolta aptitudinile fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți dinamice, căreia să-i respecte valorile spirituale și democratice!

Misiunea-si-deviza-Scolii-Nr-32

TROFEU DE EXCELENTA INSTITUTIONALA

DIPLOMA DE EXCELENTA INSTITUTIONALA