Structura anului scolar 2013- 2014

 
Structura anului scolar 2013- 2014

Art.1 (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare.

Art.2

Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri

– luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013

În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă

– sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014

Cursuri

– luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014

Vacanţa intersemestrială

– sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea

Cursuri

– luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014

Vacanţa de primăvară

– sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014

Cursuri

– miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014

Vacanţa de vară –

sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

Art.3

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4

(1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5

(1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.

Art.7

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Comments are closed.