Echipa managerială este constituită din:

director – Cristiana-Marilena Şoimaru , profesor  de istorie, gradul didactic I

director  adjunct –  Mihaela Dobria, profesor  pentru invatamant primar, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2016-2017, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 72 cadre didactice, după cum urmează:

  • 22 educatoare (18 gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 1 cu definitivat);
  • 21 învăţători (19 cu gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II);
  • 29 profesori (18 cu gradul didactic I, 4 cu gradul didactic II, 6 cu definitivat, 1 debutanţi) din care:

 

Condiții adoptate în Consiliul de Administrație al școlii pentru etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018

GRILA PRETRANSFER

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Gheorghiu Manuela

Grupa mică

Ionescu Cristina

Grupa mare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Tătaru Maria

Grupa mică

Tanase Oana Maria
Achiriloae Maria Mihaela

Grupa mijlocie

Corfă Elena
Amărinii Margareta

Grupa mare

Ailisoaei Andreea

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Şerban Marusia Mihaela Grupa mică
Moreanu Bernadeta
Fărcăşanu Maria Grupa mijlocie
Kricopol Micela Nușa
Roşu Ramona Mihaela Grupa mare
Tudosă Cristina

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Voican Georgeta Valy

Grupa mică

Ciofu Maria
Constantinescu Sabina Corina

Grupa mijlocie

Eva Mihaela
Cozonac Ana Floarea

Grupa mare A

Soponaru Ana Petronela
Zănoagă Zoia Carmen

Grupa mare B

Toma Mariana

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Acristinei Nadia-Daniela

Clasa pregătitoare A

Dandu Marieta

Clasa pregătitoare B

Ionescu Marineta

Clasa pregătitoare C

Burghelea Mariana

Clasa pregătitoare D

Răţoi Oana Elena

Clasa pregătitoare E

Onofrei Ciprian

I A

Olteanu Elena-Carmen

I B

Miron Georgeta

I C

Ciubotă Tudorică

I D

Bostan Elena

a II-a A

Ailioaei Elena

a II-a B

Chirica Simona Florentina

a II-a C

Pavel Doiniţa Mihaela

a II-a D

Gheorghiţă Anca

a III-a A

Amaicei-Bilbor Mihaela-Roxana

a III-a B

Iorga Anca

a III-a C

Amariei Elena

a III-a D

Dobria Mihaela – director adjunct

a IV-a A

Hurjui Irina

a IV-a B

Mitrea Maria Loredana

a IV-a C

Solomon Daniela

a IV-a D

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Şoimaru Cristiana-Marilena

director, prof. ISTORIE, gr. did. I

Teodorescu Rodica

prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I

Şerban Petronela

prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I

Goguţă Iulia

prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I

Paica Ana Mihaela

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Chiriac Ramona Mihaela

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Socea Vasile Valentin

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Onofrei Ciprian

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Oniciuc Anișoara

prof. FIZICĂ, gr. did. I

Șum Mihaela

prof. CHIMIE, gr. did. I

Şurubaru Rodica

prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I

Gîlcescu Zenovia

prof. BIOLOGIE, gr. did. I

Gavriliu Oana

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I

Lupei Elena Loredana

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II

Avadanei Magda

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II

Stratu Anca Georgiana

prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II

Rotaru Diana Loredana

prof. LIMBA GERMANĂ, deb.

Gavriliu Oana

prof. LIMBA GERMANĂ, deb.

Axinte Tamara

prof. LIMBA GERMANĂ, deb.gr. did. I

Archip Marius Mihai

prof. GEOGRAFIE, def.

Hotea Vasilica Cornelia

prof. ISTORIE, grd. II

Ionescu Constantin Dan

prof. CULTURĂ CIVICĂ, def.

Amihăesei Ana Maria

prof. CULTURĂ CIVICĂ/prof. PSIHOLOG

Sorlescu Antoneta

prof. EDUCATIE TEHNOLOGICĂ, gr. did. I

Amironoaie Ion

prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I

Amariei Elena

prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I

Iacomi Carmen Violeta

prof. EDUCATIE PLASTICĂ, gr. did. I

Bucur Viorica

prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. I

Gavril Ioan Adrian

prof. RELIGIE ORTODOXĂ, def.

Rusu Alexandru

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II

Olariu Ana-Maria

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, def.

Iacoboaia George

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, def.

Câtea Lența

prof. RELIGIE CATOLICĂ,   def.

PROFESORI DIRIGINŢI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Profesor

Clasa

Goguță Iulia

a V-a A

Anișoara Oniciuc

a V-a B

Gavriliu Oana

a V-a C

Iacoboaia George

a V-a D

Gavril Ioan-Adrian

a VI-a A

Teodorescu Rodica

a VI-a B

Olariu Ana-Maria

a VI-a C

Şerban Petronela

a VII-a A

Paica Ana Mihaela

a VII-a B

Vintea Ana Maria

a VII-a C

Stratu Anca Georgiana

a VIII-a A

Gîlcescu Zenovia

a VIII-a B

Rusu Alexandru

a VIII-a C

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele şi prenumele

Darie Liliana
Olaru Violeta
Ilisei Carmen Violeta
Radu Mihaela
Ghiurcă Mihaela Dorina
Radu Luminiţa
Ţapu Ioana
Tapalagă Ana
Olaru Copciuc Rodica
Aniculăesei Elena
Mihai Liliana

PERSONAL NEDIDACTIC / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele şi prenumele

Mîţă Marcela
Tătaru Lilica
Afrăsiloaiei Iliana
Verdeş Gheorghe
Rîpan Mihăiţă
Macovei Liliana
Vişan Mihaela
Toma Daniela
Filip Melania
Pârjoleanu Alina Elena
Cotfasă Liliana
Căliman Adrian
Popa Olimpia
Ocneanu Ramona
Olariu Liliana
Buzdugan Ana Maria
Ciolpan Elena
Rascarache Maria
Mironescu Mihai
Oancea Lăcrămioara
Plăcintă Ana
Ciorobîtcă Elena
Adăscăliţei Dumitriţa Aurelia
Amariei Tatiana
Ciobanu Simona Daniela
Archir Valerica
Darandoi Corneliu