Echipa managerială este constituită din:

director – Anisoara Oniciuc , profesor  de fizica, gradul didactic I

director  adjunct –  Irina Hurjui, profesor  pentru invatamant primar, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2017-2018, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 72 cadre didactice, după cum urmează:

  • 22 educatoare (19 gradul didactic I, 2 cu definitivat, 1 debutant);
  • 21 învăţători (20 cu gradul didactic I, 1 debutant);
  • 32 profesori (17 cu gradul didactic I, 7 cu gradul didactic II, 7 cu definitivat, 1 debutant) din care:

 

Condiții adoptate în Consiliul de Administrație al școlii pentru etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018

GRILA PRETRANSFER

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Gheorghiu Manuela

Grupa mijlocie

Ionescu Cristina

Grupa mare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Amărinii Margareta

Grupa mică

Ailisoaei Andreea
Tătaru Maria

Grupa mijlocie

Tănasă Oana Maria
Achiriloae Maria Mihaela

Grupa mare

Corfă Elena

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Roşu Ramona Mihaela Grupa mică
Ciorăscu Emilia
Șerban Marusia Mihaela Grupa mijlocie
Socea Elena
Fărcăşanu Maria Grupa mare
Kricopol Micela Nușa

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Cozonac Ana-Floarea

Grupa mică

Zănoagă Zoia Carmen
Voican Georgeta-Valy

Grupa mijlocie

Ciofu Maria
Constantinescu Sabina-Corina

Grupa mare A

Eva Mihaela
Toma Mariana

Grupa mare B

Soponaru Ana Petronela

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Dobria Mihaela Clasa pregătitoare A
Solomon Daniela Clasa pregătitoare B
Mitrea Maria Loredana Clasa pregătitoare C
Cosniceanu Maria Clasa pregătitoare D
Acristinei Nadia-Daniela Clasa I A
Dandu Marieta Clasa I B
Hurjui Irina – director adjunct Clasa I C
Burghelea Mariana Clasa I D
Răţoi Oana Elena Clasa I E
Onofrei Ciprian Clasa a II-a A
Olteanu Elena-Carmen Clasa a II-a B
Miron Georgeta Clasa a II-a C
Asofiei Ionela Clasa a II-a D
Bostan Elena Clasa a III-a A
Ailioaei Elena Clasa a III-a B
Chirica Simona Florentina Clasa a III-a C
Pavel Doiniţa Mihaela Clasa a III-a D
Gheorghiţă Anca Clasa a IV-a A
Amaicei-Bilbor Mihaela-Roxana Clasa a IV-a B
Iorga Anca MIrabela Clasa a IV-a C
Amariei Elena Clasa a IV-a D

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Oniciuc Anișoara director, prof. FIZICĂ, gr. did. I
Teodorescu Rodica prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Şerban Petronela prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Goguţă Iulia prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Gavriliu Oana prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I
Lupei Elena Loredana prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II
Avadanei Magda prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II
Stratu Anca Georgiana prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Preoteasa Grația prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Manole Mădălina prof. LIMBA GERMANĂ, deb.
Gavriliu Oana prof. LIMBA GERMANĂ, deb.
Paica Ana Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Chiriac Ramona Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Blaga Alexandra prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Șum Mihaela prof. CHIMIE, gr. did. I
Şurubaru Rodica prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I
Stroia Luminița prof. FIZICĂ/ gr. did. II
Gîlcescu Zenovia prof. BIOLOGIE, gr. did. I
Ionescu Constantin Dan prof. BIOLOGIE, gr. def.
Vintea-Filimon Ana Maria prof. GEOGRAFIE, gr. did. I
Şoimaru Cristiana-Marilena prof. ISTORIE, gr. did. I
Amihăesei Ana Maria prof. CULTURĂ CIVICĂ/prof. PSIHOLOG
Bosta Eduard prof. CULTURĂ CIVICĂ/gr. def.
Sorlescu Antoneta prof. EDUCATIE TEHNOLOGICĂ, gr. did. I
Amironoaie Ion prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I
Amariei Elena prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I
Chirvase Valentina prof. EDUCATIE PLASTICĂ, gr. did. I
Bucur Viorica prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. I
Gavril Ioan Adrian prof. RELIGIE ORTODOXĂ, def.
Hodea Octavian prof. INFORMATICĂ, gr. II
Rusu Alexandru prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. I
Drăgoi Roxana prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II
Olariu Ana-Maria prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. def.
Iacoboaia George prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. def.
Câtea Lența prof. RELIGIE CATOLICĂ,   gr. def.

PROFESORI DIRIGINŢI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Profesor Clasa
Drăgoi Roxana Elena a V-a A
Vintea-Filimon Ana Maria a V-a B
Gîlcescu Zenovia a V-a C
Goguță Iulia a VI-a A
Iacoboaia George a VI-a B
Gavriliu Oana a VI-a C
Strau Anca Georgiana a VI-a D
Gavril Ioan-Adrian a VII-a A
Teodorescu Rodica a VII-a B
Olariu Ana-Maria a VII-a C
Şerban Petronela a VIII-a A
Paica Ana Mihaela a VIII-a B
Șoimaru Cristiana Marilena a VIII-a C

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele  si prenumele Funcţia
Darie Liliana secretar şef
Olaru Violeta secretar
Ţapu Ioana laborant
Radu Luminiţa bibliotecar
Ghiurcă Mihaela-Dorina informatician
Ilisei Carmen-Violeta adm. financiar şef
Radu Mihaela adm. financiar
Tapalagă Ana adm. patrimoniu II
Aniculăesei Elena adm. patrimoniu II
Mihai Liliana adm. patrimoniu II
Olaru-Copciuc Rodica adm. patrimoniu
Filip Melania îngrijitor I
Pîrjoleanu Alina-Elena îngrijitor II ½ normă
Ocneanu Ramona Andreea îngrijitor I
Buzdugan Ana-Maria îngrijitor I
Ciolpan Elena îngrijitor I
Popa Olimpia îngrijitor I
Adăscăliţei Dumitriţa-Aurelia îngrijitor I
Ciorobîtcă Elena îngrijitor I
Plăcintă Ana îngrijitor I
Amariei Tatiana îngrijitor II
Tataru Lilica îngrijitor I

 

PERSONAL NEDIDACTIC / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

 

Numele  si prenumele Funcţia
Rîpan Mihăiţă muncitor (fochist) III
Mironescu Mihai muncitor (fochist)  III
Verdeş Gheorghe muncitor (fochist) II
Mâţă Marcela îngrijitor I
Cotfasă Liliana spălătoreasă
Căliman Andrian muncitor fochist II
Darandoi Corneliu muncitor fochist I
Vişan Mihaela muncitor bucătărie IV
Macovei Liliana îngrijitor II
Toma Daniela muncitor V
Rascarache Maria muncitor bucătărie IV
Olariu Liliana îngrijitor I
Ciobanu Simona Daniela muncitor V
Archir Valerica spălătoreasă
Oancea Lăcrămioara îngrijitor I