Echipa managerială este constituită din:

director – Cristiana-Marilena Șoimaru, profesor  de istorie, gradul didactic I

director  adjunct – Anişoara Oniciuc, profesor  de fizică, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2013-2014, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 78 cadre didactice, după cum urmează:

  • 24 educatoare (22 gradul didactic I, 1 cu gradul didactic II, 1 cu definitivat);
  • 21 învăţători (17 cu gradul didactic I, 4 cu gradul didactic II);
  • 33 profesori (20 cu gradul didactic I, 8 cu gradul didactic II, 5 cu definitivat) din care:

 

 

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Ionescu   Cristina

prof I inv prescolar,   gr. did. I

2.

Gheorghiu   Manuela

prof I inv prescolar,   gr. did. I

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele   şi prenumele

Funcţia

1

Tătaru   Maria

ed., gr. did. I

2

Amarinei   Margareta

ed., gr. did. I

3

Tănasă   Oana-Maria

ed., def.

4

Achiriloaie   Maria-Mihaela

ed., gr. did. I

5

Sterea   Romina Ionela

ed., gr. did. II

6

Corfă   Elena

prof I inv prescolar,   gr. did. I

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Fărcăşanu   Maria

ed., gr. did. I

2

Kricopol   Nuşa

ed., gr. did. I

3

Bîrsan   Cristina

ed., def.

4

Șerban Marusia

prof  inv prescolar, gr. did. I

5

Roşu   Ramona Mihaela

institutor II., def.

6

Jinga   Gabriela

ed., gr. did. I

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Ailisoaie   Andreea

profesor I inv. prescolar, deb.

2

Voican   Valy

prof I inv prescolar,   gr. did. I

3

Cozonac   Ana Floarea

prof I inv prescolar,   gr. did. I

4

Zănoagă   Zoia

ed.,   gr. did. I

5

Ciofu   Maria

ed., gr. did. I

6

Constantinescu   Sabina

ed., gr. did. II

7

Eva   Mihaela

ed., gr. did. II

8

Soponaru   Ana Petronela

prof I inv prescolar, gr. did.   II

9

Secară   Maria

ed., def.

10

Toma   Mariana

ed., gr. did. I

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Gheorghita Anca

prof inv primar, definitivat, cls. pregatitoare A

2

Amaicei   Bilbor Mihaela

prof inv primar, gr.   did. I, cls. pregatitoare B

3

Iorga   Anca

prof inv primar, gr.   did. I, cls. pregatitoare C

4

Amariei   Elena

prof inv primar, gr.   did. I, cls. pregatitoare D

5

Dobria   Mihaela

prof inv primar, cl.   I A , gr. did. I

6

Hurjui   Irina

prof inv primar, cl.   I B , gr. did. II

7

Socea   Maria

prof inv primar, cl.   I C , def.

8

Solomon   Daniela

prof inv primar, cl.   I D, gr. did. I,

9

Acristinei   Daniela-Nadia

prof inv primar, cl.   a II-a A , gr. did. I

10

Dandu   Marieta

prof inv primar, cl.   a II-a B , gr. did. I

11

Ionescu   Marineta

înv., cl. a II-a C , gr.   did. I

12

Onofrei   Elena-Monica

prof inv primar, cl.   a II-a D , gr. did. II

13

Rățoi   Oana-Elena

prof inv primar, cl.  a II-a E , gr. did. II

14

Miron   Georgeta

înv., cl. a III-a A ,   gr. did. I

15

Leonte   Alexandrina

înv., cl. a III-a B ,   gr. did. I

16

Onofrei   Ciprian

prof inv primar, cl.   a III-a C , gr. did. I

17

Olteanu   Carmen

prof inv primar, cl.   a III-a D , gr. did. I

18

Chirica   Simona

prof inv primar, cl.   a IV-a A, gr. did. I

19

Ailioaei   Elena

prof inv primar, cl.   a IV-a B, gr. did. I

20

Bostan   Elena

înv., cl. a IV-a C,   gr. did. I

21

Pavel   Doiniţa Mihaela

prof inv primar, cl.   a IV-a D , gr. did. I

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Şoimaru   Cristiana-Marilena

director, prof.   ISTORIE, gr. did. I

2

Oniciuc   Anişoara

director adjunct,   prof. FIZICĂ , gr. did. I

3

Teodorescu   Rodica

prof. LB. ROMÂNĂ, gr.   did. I

4

Budescu   Doina

prof. LB. ROMÂNĂ, gr.   did. I

5

Serban   Petronela

prof. LB. ROMÂNĂ, gr. def.

6

Moales   Daniela

prof. LB. ROMÂNĂ, def.

7

Mihut   Ioan

prof. MATEMATICĂ, gr.   did. I

8

Ivan   Ion

prof. MATEMATICĂ, gr.   did. I

9

Arnăutu   Anica

prof.MATEMATICĂ, gr.   did. I

10

Şurubaru   Rodica

prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I

11

Ţăbârnac   Cornelia

prof. FIZICĂ, gr. did.   II

12

Șum   Mihaela

prof. CHIMIE, gr. did.   I

13

Gîlcescu   Zenovia

prof. BIOLOGIE, gr.   did. I

14

Lascăr   Mihai

prof. LIMBA ENGLEZĂ,   gr. did. I

15

Oprisan   Mihaela

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr.   did. I

16

Ghiuta   Veronica

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr.   did. I

17

Stratu   Anca

prof. LIMBA FRANCEZĂ,   def.

18

Palamaru   Florica

prof. LIMBA FRANCEZĂ,   def.

19

Axinte   Tamara

prof. LIMBA GERMANA, gr.   did. I

20

Anton   Florentina-Elena

prof. LIMBA GERMANA,   def.

21

Otel   Simona

prof. ISTORIE/CULTURA   CIVICA, gr. did. II

22

Ionescu   C-tin Dan

prof. GEOGRAFIE, def.

23

Vintea   Ana-Maria

prof. GEOGRAFIE, gr.   did. I

24

Sorlescu   Antoneta

prof. EDUCATIE   TEHNOLOGICA, gr. did. I

25

Amironoaie   Ioan

prof. EDUCATIE   MUZICALĂ, gr. did. I

26

Anițulesei   Nădejda

prof. EDUCATIE   PLASTICĂ, deb.

27

Gavril   Ioan

prof. RELIGIE, def.

28

Bucur   Viorica

prof. RELIGIE, gr.   did. I

29

Olteanu   Gheorghe

prof. EDUCATIE FIZICĂ,   gr. did. I

30

Drăgoi   Roxana

prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.

31

Rusu   Alexandru

prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.

32

Olariu   Ana-Maria

prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.

33

Câtea   Lența

prof. RELIGIE CATOLICĂ,   def.