Echipa managerială este constituită din:

director – Anişoara Oniciuc, profesor  de fizică, gradul didactic I

director  adjunct –  Mihaela Șum, profesor  de chimie, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2015-2016, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 76 cadre didactice, după cum urmează:

  • 24 educatoare (15 gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 2 cu definitivat, 1 debutant);
  • 21 învăţători (19 cu gradul didactic I, 1 cu gradul didactic II, 1 cu definitiv);
  • 33 profesori (18 cu gradul didactic I, 8 cu gradul didactic II, 5 cu definitivat, 2 debutanţi) din care:

 

 

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Gheorghiu Manuela Grupa mare
Ionescu Cristina Grupa mijlocie

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Corfă Elena Grupa mică
Achiriloae Maria Mihaela
Amărinii Margareta Grupa mijlocie
Dumitru Gabriela
Tătaru Maria Grupa mare
Tanase Oana

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Fărcăşanu Maria Grupa mică
Kricopol  Micela Nuşa
Bîrsan Cristina Grupa mijlocie
Roşu Ramona Mihaela
Şerban Marusia Mihaela Grupa mare
Pleşca Ioana

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Eva Mihaela Grupa mică
Constantinescu Sabina Corina
Cozonac Ana Floarea Grupa mijlocie A
Soponaru Ana Petronela
Toma Mariana Grupa mijlocie B
Rîpanu Alina Alexandra
Voican Georgeta Valy Grupa mare A
Ciofu Maria
Zănoagă Zoia Carmen Grupa mare B
Ailisoaei Andreea Elena

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Onofrei Ciprian Clasa pregătitoare A
Olteanu Elena-Carmen Clasa pregătitoare B
Miron Georgeta Clasa pregătitoare C
Ciubotă Tudorică Clasa pregătitoare D
Bostan Elena I A
Ailioaei Elena I B
Chirica Simona Florentina I C
Pavel Doiniţa Mihaela I D
Gheorghiţă Anca a II-a A
Amaicei-Bilbor Mihaela-Roxana a II-a B
Iorga Anca a II-a C
Amariei Elena a II-a D
Dobria Mihaela a III-a A
Hurjui Irina a III-a B
Mitrea Maria Loredana a III-a C
Solomon Daniela a III-a D
Acristinei Nadia-Daniela a IV-a A
Dandu Marieta a IV-a B
Ionescu Marineta a IV-a C
Burghelea Mariana a IV-a D
Răţoi Oana Elena a IV-a E

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Oniciuc Anişoara director, prof. FIZICĂ, gr. did. I
Şum Mihaela prof. CHIMIE, gr. did. I
Teodorescu Rodica prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Şerban Petronela prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. II
Goguţă Iulia prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Paica Ana Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Chiriac Ramona prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Ţuculeanu Vasile prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Onofrei Ciprian prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Ţăbârnac Cornelia prof. FIZICĂ, gr. did. II
Şurubaru Rodica prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I
Cojocariu Roxana prof. CHIMIE, gr. did. I
Gîlcescu Zenovia prof. BIOLOGIE, gr. did. I
Ghiuţă Veronica prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I
Călin Monica Elena prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II
Gavriliu Oana prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. II
Stratu Anca Georgiana prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Preoteasa Graţia Elena prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Gavriluţă Mihaela prof. LIMBA GERMANĂ, gr. did. II
Axinte Tamara prof. LIMBA GERMANĂ, gr. did. I
Gavriliu Oana prof. LIMBA GERMANĂ, deb.
Şoimaru Cristiana-Marilena prof. ISTORIE, gr. did. I
Archip Marius prof. GEOGRAFIE, deb.
Ionescu Constantin Dan prof. CULTURĂ CIVICĂ, def.
Sorlescu Antoneta prof. EDUCATIE TEHNOLOGICĂ, gr. did. I
Amironoaie Ion prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I
Aniţulesei Nădejda prof. EDUCATIE PLASTICĂ, def.
Gavril Ioan Adrian prof. RELIGIE, def.
Bucur Viorica prof. RELIGIE, gr. did. I
Rusu Alexandru prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II
Iacoboaia George prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, deb.
Olariu Ana-Maria prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, def.
Olteanu Gheorghe prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. I
Câtea Lența prof. RELIGIE CATOLICĂ,   def.

PROFESORI DIRIGINŢI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Profesor

Clasa

Gavril Ioan Adrian a V-a A
Teodorescu Rodica a V-a B
Olariu Ana-Maria a V-a C
Şerban Petronela a VI-a A
Paica Ana Mihaela a VI-a B
Şoimaru Cristiana-Marilena a VI-a C
Stratu Anca Georgiana a VII-a A
Gîlcescu Zenovia a VII-a B
Călin Monica Elena a VII-a C
Ţăbârnac Cornelia a VIII-a A
Iacoboaia George a VIII-a B
Rusu Alexandru a VIII-a C

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele şi prenumele

Frank Steluţa
Olaru Violeta
Ilisei Carmen Violeta
Radu Mihaela
Ghiurcă Mihaela Dorina
Radu Luminiţa
Ţapu Ioana
Tapalagă Ana
Olaru Copciuc Rodica
Aniculăesei Elena
Mihai Liliana

PERSONAL NEDIDACTIC / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele şi prenumele

Mîţă Marcela
Tătaru Lilica
Afrăsiloaiei Iliana
Verdeş Gheorghe
Rîpan Mihăiţă
Macovei Liliana
Vişan Mihaela
Toma Daniela
Filip Melania
Pârjoleanu Alina Elena
Cotfasă Liliana
Căliman Adrian
Popa Olimpia
Ocneanu Ramona
Olariu Liliana
Buzdugan Ana Maria
Ciolpan Elena
Rascarache Maria
Mironescu Mihai
Oancea Lăcrămioara
Plăcintă Ana
Ciorobîtcă Elena
Adăscăliţei Dumitriţa Aurelia
Amariei Tatiana
Ciobanu Simona Daniela
Archir Valerica
Darandoi Corneliu