Echipa managerială este constituită din:

director – Anişoara Oniciuc, profesor  de fizică, gradul didactic I

director  adjunct –  Șum   Mihaela, profesor  de chimie, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2013-2014, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 78 cadre didactice, după cum urmează:

  • 26 educatoare (18 gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 3 cu definitivat);
  • 21 învăţători (16 cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 2 definitiv);
  • 33 profesori (19 cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 11 cu definitivat) din care:

 

 

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

 

Gheorghiu Manuela (GPN) Grupa mare
Ionescu Cristina Grupa mijlocie

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ\

 

Amărinii Margareta (GPP 2) Grupa mica
Ghidoarca Stanica Diana
Tataru Maria Grupa mijlocie
Tanasa Oana
Achiriloae Mihaela Grupa mare
Corfă Elena

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

 

Serban Marusia (GPP 6) Grupa mica
Rosu Ramona
Bîrsan Cristina Grupa mijlocie
Sterea Romina
Farcasanu Maria Grupa mare
Kricopol Nusa

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

 

Cozonac Ana Grupa mica A
Boghean Amalia
Toma Mariana Grupa mica B
Soponaru Ana
Voican Valy Grupa mijlocie A
Ciofu Maria
Zanoaga Zoia Grupa mijlocie B
Secara Maria
Constantinescu Sabina Grupa mare A
Eva Mihaela
Ailisoaei Andreea Grupa mare B
Erhan Doina

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

 

Onofrei Ciprian Clasa preg A
Ciubota Tudorica Clasa preg B
Miron Georgeta Clasa preg C
Olteanu Elena-Carmen Clasa preg D
Chirica Simona I A
Bostan Elena I B
Ailioaei Elena I C
Pavel Doinita I D
Gheorghita Anca II A
Amaicei Bilbor Mihaela II B
Iorga Anca II C
Amariei Elena II D
Dobria Mihaela III A
Hurjui Irina III B
Socea Maria III C
Solomon Daniela III D
Ratoi Oana III E
Acristinei Nadia-Daniela IV A
Dandu Marieta IV B
Ionescu Marineta IV C
Burghelea Mariana IV D

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

 

Oniciuc   Anişoara director,   prof. FIZICĂ , gr. did. I
Teodorescu   Rodica prof. LB. ROMÂNĂ, gr.   did. I
prof. LB. ROMÂNĂ, gr.   did. I
Serban   Petronela prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. II
prof. LB. ROMÂNĂ, def.
Paica Ana Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr.   did. I
Arnăutu   Anica/ prof. MATEMATICĂ, gr.   did. I
Şurubaru   Rodica prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I
Ţăbârnac   Cornelia prof. FIZICĂ, gr. did.   II
Șum   Mihaela prof. CHIMIE, gr. did.   I
Gîlcescu   Zenovia prof. BIOLOGIE, gr.   did. I
Oprisan   Mihaela prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr.   did. I
Ghiuta   Veronica/Mare Andra prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr.   did. I
Stratu   Anca prof. LIMBA FRANCEZĂ,   def.
prof. LIMBA FRANCEZĂ,   def.
Axinte   Tamara prof. LIMBA GERMANA, gr.   did. I
Şoimaru   Cristiana-Marilena prof.   ISTORIE, gr. did. I
Ionescu   C-tin Dan prof. GEOGRAFIE, def.
prof. GEOGRAFIE, gr.   did. I
Sorlescu   Antoneta prof. EDUCATIE   TEHNOLOGICA, gr. did. I
Amironoaie   Ioan prof. EDUCATIE   MUZICALĂ, gr. did. I
Anițulesei   Nădejda prof. EDUCATIE   PLASTICĂ, deb.
Gavril   Ioan prof. RELIGIE, def.
Bucur   Viorica prof. RELIGIE, gr.   did. I
Olteanu   Gheorghe prof. EDUCATIE FIZICĂ,   gr. did. I
Drăgoi   Roxana/ prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.
Rusu   Alexandru prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.
Olariu   Ana-Maria prof. EDUCATIE FIZICĂ,   def.
Câtea   Lența prof. RELIGIE CATOLICĂ,   def.