CLASA PREGĂTITOARE 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 

Acte normative

 

Metodologie-inscriere-inv-primar-2017

Calendar-inscriere-inv-primar-2017

 

 

Acte normative actualizate:

edu.ro –  Inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2017-2018  

isjneamt.ro – Inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2017-2018

INFORMAȚII

 

privind înscrierea în învăţământul primar

în anul şcolar 2017-2018

 

 1. Conform planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018
 • Număr clase pregătitoare – 4
 • Număr locuri – 100

 

 1. Locaţiile unde funcţionează clasele pregătitoare:
 • Grădiniţa cu Program Normal a Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamţ – în curtea şcolii
 • Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 – B-dul 9 Mai nr. 3 Piatra Neamţ
 • Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 – Str. Cuza Vodă nr. 80 Piatra Neamţ
 • Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 – Str. Durăului nr. 14 Piatra Neamţ

 

 1. Nu se organizează programul „Şcoală după şcoală”.

 

 1. „Ziua porţilor deschise” se va desfăşura conform următorului program:

Grădiniţa cu Program Normal a Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamţ – în curtea şcolii

Joi.02.03.2017 între orele 11.00 – 15.00

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 – B-dul 9 Mai nr. 3 Piatra Neamţ

Marti 28.02.2017 între orele 11.00-15.00

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 – Str. Cuza Vodă nr. 80 Piatra Neamţ       

Luni 27.02.2017 între orele 11.00-15.00

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 – Str. Durăului nr. 14 Piatra Neamţ        

Vineri 24.02.2017 între orele 11.00-15.00

 

 5.  Condiţii de înscriere în învăţământul primar:

    Art. 5

(1)Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.

   Art.  6

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor prevăzuţi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, se efectuează la cabinetul psihologic al Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamţ, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (22.02-14.03.2017), conform programului următor:

Evaluare psihosomatica clasa pregatitoare

6. PROGRAM ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGĂTITOARE ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Perioada de înscriere 27.02.2017 – 16.03.2017

LUNI – VINERI,  ÎNTRE ORELE: 8,00 – 18,00

SÂMBĂTA, ÎNTRE ORELE: 9,00 – 13,00

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE

 1. Cerere- tip (se găsește on line sau la secretariatul școlii) care se completează la secretariatul unităţii de învăţământ.
 2. Certificatul de naștere al copilului, original și copie.
 3. Cărțile de identitate (buletinul) ambilor părinți, original și copie.
 4. Avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie (cuprinde vaccinările copilului).
 5. Dacă este cazul, documentele care sa ateste reprezentantul legal al copilului (tutore, curator etc.), original și copie.
 6. Dacă este cazul, documentele care atestă divorțul și încredințarea copilului, original și copie.
 7. Dacă este cazul, certificatul de deces părinte, original și copie.
 8. Adeverința care atestă că fratele/sora frecventează Școala Gimnaziala Nr. 3 Piatra Neamț.
 9. Dacă este cazul, adeverința care să ateste că unul din părinți are locul de muncă în proximitatea şcolii.
 10. Dacă este cazul, documente care să ateste încadrarea copilului într-un grad de handicap, original și copie.
 11. Dacă este cazul documente care să ateste situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial, original și copie.
 12. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, acolo unde este cazul.

Criterii generale de departajare la nivelul unităţii şcolare, pentru înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnaziala Nr.3 Piatra Neamț aprobate de Consiliul de administrație al școlii, respectiv de ISJ Neamț

 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE 

Conform ANEXA nr. 1, Anexa nr.2  la OMEN  Nr. 3247/14.02.2017

privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 – 2018

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criterii generale:

a. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

c. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.

 

 

 

 

Locații ale claselor pregătitoare

(actualizat 06.02.2017)

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr.80, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod poştal 610019, nr. telefon: 0233210728, e-mail: gradinitacuppnr6@yahoo.com

DSC_0913 DSC_0915 DSC_0916 DSC_0918 DSC_0919 DSC_0923 DSC_0924

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 Piatra Neamţ, str. Durăului nr. 14, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod poştal 610004, nr. telefon: 0233215502, e-mail: gradi9pn@yahoo.com

C.P A C.P B C.P. B C.P.A C.P.B GPP 9

Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamţ, Str. 22 Decembrie nr. 1, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod poştal 610007

CIMG9905 CIMG9906 CIMG9907 CIMG9908 CIMG9909

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Piatra Neamţ,  Bulevardul 9 Mai nr.3, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, cod poştal 610127, nr. telefon: 0233211023, e-mail: gradinita2@yahoo.com

DSCN5403 DSCN5404 DSCN5405

 

 LISTA STRAZI ARONDATE