Istoricul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamț

               

 

                Documentele vremii, greu accesibile, dovedesc evoluția Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamț. V.A.Urechia, în vol III din „Istoria Școalelor” – București 1894, menționează că Școala Nr. 3 s-a deschis la 21 septembrie 1861, așa cum publica Gh. Verșescu în „Istoria monografică a orașului Piatra Neamț”, iar ziarul „Corespondența provincială” arată că în 1860 a luat ființă Școala de băieți Nr. 3 Piatra Neamț.

                În anul 1867 școala s-a mutat în cartierul Mărăței, pentru ca în 1898 să se construiască un nou local prin strădania lui Gh. Nicolau, un împătimit al școlii, personalitate marcantă a învățământului nemțean. La inaugurarea școlii participă Spiru Haret, după cum publica ziarul „Magazin”. Școala funcționează în acest local până în 1948, anul reformei învățământului. În paralel, în anul 1896 se înființează Școala izraelită, pentru ca în anul învățământului, în orașul Piatra Neamț, conform dispoziției Inspectoratului Școlar, Școlile 3 Mărăței și 3 fete să se cumuleze și să devină Școala Nr.1 mixtă, iar Școala izraelită, care din 1901 avea un local nou, să se transforme în Școala 3 Piatra Neamț, conform adresei 7011, din 8 oct. 1948, adresă semnată de Inspector Școlar Șef C. Pricop.

                     La 1 septembrie 1964 se inaugurează noul local al școlii. Astăzi, cei peste 1200 de elevi și preșcolari și 80 de cadre didactice își desfășoară activitatea în localul școlii și în grădinițele arondate: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9.