Echipa managerială este constituită din:

director – Anisoara Oniciuc, profesor  de fizica, gradul didactic I

director  adjunct –  Irina Hurjui, profesor  pentru invatamant primar, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2018-2019, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 75 cadre didactice, după cum urmează:

  • 22 educatoare (17 gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 2 cu definitivat, 1 debutant);
  • 21 învăţători (19 cu gradul didactic I, 1 cu gradul didcatic II, 1 cu definitivat);
  • 34 profesori (20 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 7 cu definitivat, 1 debutant) din care:

 

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Ionescu Cristina

Grupa mică

Gheorghiu Manuela

Grupa mare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Corfă Elena

Grupa mică

Achiriloae Maria Mihaela
Amărinei Margareta

Grupa mijlocie

Ailisoaie Andreea Elena
Tătaru Maria

Grupa mare

Tănasă Oana Maria

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Fărcăşanu Maria Grupa mică
Kricopol Micela Nușa
Roșu Ramona Grupa mijlocie
Tudosă Cristina
Șerban Marusia Mihaela Grupa mare
Panțîr Iolanda Petronela

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Toma Mariana

Grupa mică

Soponaru Ana Petronela
Cozonac Ana Floarea

Grupa mijlocie

Zănoagă Zoia Carmen
Voican Georgeta-Valy

Grupa mare A

Ciofu Maria
Constantinescu Sabina-Corina

Grupa mare B

Mătase Mihaela

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Amaicei-Bilbor Mihaela-Roxana Clasa pregătitoare A
Iorga Anca Mirabela Clasa pregătitoare B
Amariei Elena Clasa pregătitoare C
Matase Mihaela Clasa pregătitoare D
Dobria Mihaela Clasa I A
Solomon Daniela Clasa I B
Mitrea Maria Loredana Clasa I C
Cosniceanu Maria Clasa I D
Acristinei Nadia-Daniela Clasa a II-a A
Dandu Marieta Clasa a II-a B
Hurjui Irina – director adjunct Clasa a II-a C
Burghelea Mariana Clasa a II-a D
Răţoi Oana Elena Clasa a II-a E
Onofrei Ciprian Clasa a III-a A
Olteanu Elena-Carmen Clasa a III-a B
Miron Georgeta Clasa a III-a C
Asofiei Ionela Clasa a III-a D
Bostan Elena Clasa a IV-a A
Ailioaei Elena Clasa a IV-a B
Chirica Simona Florentina Clasa a IV-a C
Pavel Doiniţa Mihaela Clasa a IV-a D

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Oniciuc Anișoara director, prof. FIZICĂ, gr. did. I
Teodorescu Rodica prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Şerban Petronela prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Goguţă Iulia Cipriana prof. LB. ROMÂNĂ, gr. did. I
Gavriliu Oana prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I
Albert Brîndușa prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. def.
Drăgoi – Antoniuc Stejărel prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I
Stratu Anca Georgiana prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Preoteasa Grația prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II
Manole Mădălina prof. LIMBA GERMANĂ, deb.
Paica Ana Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Chiriac Ramona Mihaela prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Blaga Alexandra prof. MATEMATICĂ, gr. did. I
Șum Mihaela prof. CHIMIE, gr. did. I
Şurubaru Rodica prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I
Stroia Luminița prof. FIZICĂ/ gr. did. I
Gîlcescu Zenovia prof. BIOLOGIE, gr. did. I
Ionescu Constantin Dan prof. BIOLOGIE, gr. def.
Vintea-Filimon Ana Maria prof. GEOGRAFIE/EDUCAȚIE SOCIALĂ, gr. did. I
Şoimaru Cristiana-Marilena prof. ISTORIE, gr. did. I
Amihăesei Ana Maria prof. CULTURĂ CIVICĂ/prof. PSIHOLOG, gr. did.I
Bostan Vasile Florentin  Eduard prof. CULTURĂ CIVICĂ/EDUCAȚIE SOCIALĂ, gr. def.
Sorlescu Antoneta prof. EDUCATIE TEHNOLOGICĂ, gr. did. I
Amironoaie Ion prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I
Tanasa Oana prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I
Chirvase Valentina prof. EDUCATIE PLASTICĂ, gr. def.
Bucur Viorica prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. I
Gavril Ioan Adrian prof. RELIGIE ORTODOXĂ, def.
Hodea Octavian prof. INFORMATICĂ, gr. did. II
Rusu Alexandru prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II
Drăgoi Roxana prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II
Olariu Ana-Maria prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. def. II
Iacoboaia George prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. def.
Câtea Lența prof. RELIGIE CATOLICĂ,   gr. def.

PROFESORI DIRIGINŢI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Profesor Clasa
Şerban Petronela

a V-a A

Șoimaru Cristiana Marilena

a V-a B

Paica Ana Mihaela

a V-a C

Drăgoi Roxana Elena

a VI-a A

Vintea-Filimon Ana Maria

a VI-a B

Gîlcescu Zenovia

a VI-a C

Goguță Iulia Cipriana

a VII-a A

Iacoboaia George

a VII-a B

Gavriliu Oana

a VII-a C

Stratu Anca Georgiana

a VII-a D

Gavril Ioan-Adrian

a VIII-a A

Teodorescu Rodica

a VIII-a B

Olariu Ana-Maria

a VIII-a C

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

 

Numele  si prenumele

Funcţia
Darie Liliana

secretar şef

Olaru Violeta

secretar

Radu Luminiţa

bibliotecar

Ghiurcă Mihaela-Dorina

informatician

Ilisei Carmen-Violeta

adm. financiar şef

Radu Mihaela

adm. financiar

Tapalagă Ana

adm. patrimoniu II

Aniculăesei Elena

adm. patrimoniu II

Mihai Liliana

adm. patrimoniu II

Olaru-Copciuc Rodica

adm. patrimoniu

PERSONAL NEDIDACTIC / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

 

Numele şi prenumele

Funcţia

Adăscăliţei Dumitriţa-Aurelia

îngrijitor I

Amariei Tatiana

îngrijitor I

Archir Valerica

spălătoreasă

Buzdugan Ana-Maria

îngrijitor I

Căliman Andrian

muncitor (fochist) II

Ciobanu Simona Daniela

muncitor bucătărie IV

Ciolpan Elena

îngrijitor I

Ciorobîtcă Elena

îngrijitor I

Cotfasă Liliana

spălătoreasă

Darandoi Corneliu

muncitor (fochist) I

Filip Melania

îngrijitor I

Macovei Liliana

muncitor bucătărie II

Mâţă Marcela

îngrijitor I

Mironescu Mihai

muncitor (fochist)  II

Oancea Lăcrămioara

muncitor bucătărie IV

Movilă Maria

îngrijitor I

Ocneanu Ramona Andreea

îngrijitor I

Olariu Liliana

îngrijitor I

Pîrjoleanu Alina-Elena

îngrijitor II ½ normă

Plăcintă Ana

îngrijitor I

Popa Olimpia

îngrijitor I

Rascarache Maria

muncitor bucătărie IV

Rîpan Mihăiţă

muncitor (fochist) III

Toma Daniela

muncitor bucătărie IV

Verdeş Gheorghe

muncitor (fochist) II

Vişan Mihaela

muncitor bucătărie IV

SALARII_31 MARTIE 2019