Echipa managerială este constituită din:

director – Anisoara Oniciuc, profesor  de fizica, gradul didactic I

director  adjunct –  Irina Hurjui, profesor  pentru invatamant primar, gradul didactic I

Corpul profesoral

  • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
  • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
  • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2019-2020, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 76 cadre didactice, după cum urmează:

  • 22 educatoare (18 gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 2 cu definitivat);
  • 20 învăţători (18 cu gradul didactic I, 1 cu gradul didcatic II, 1 cu definitivat);
  • 34 profesori (22 cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 7 cu definitivat, 2 debutanți) din care:

 

Cadre didactice

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL A ŞCOLII NR. 3   PIATRA NEAMŢ

Gheorghiu Manuela

Grupa mică

Ciobanu Ana Dumitrița

Grupa mare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PIATRA NEAMŢ

Tătaru Maria

Grupa mică

Tănasă Oana Maria
Corfă Elena

Grupa mijlocie

Achiriloaie Mihaela
Amărinei Margareta

Grupa mare

Ailisoaie Andreea Elena

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 PIATRA NEAMŢ

Șerban Marusia Mihaela Grupa mică
Amărinei Alisa Petronela
Fărcăşanu Maria Grupa mijlocie
Kricopol Micela Nușa
Roșu Ramona Grupa mare
Tudosă Cristina

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 PIATRA NEAMŢ

Constantinescu Sabina-Corina

Grupa mică

Mătase Mihaela
Toma Mariana

Grupa mijlocie

Soponaru Ana Petronela
Cozonac Ana Floarea

Grupa mare A

Zănoagă Zoia Carmen
Voican Georgeta-Valy

Grupa mare B

Ciofu Maria

ÎNVĂŢĂTORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Apetrei Lucia

Clasa pregătitoare A

Pavel Doiniţa Mihaela

Clasa pregătitoare B

Bostan Elena

Clasa pregătitoare C

Chirica Simona Florentina

Clasa pregătitoare D

Amaicei-Bilbor Mihaela-Roxana

Clasa I A

Corduneanu Maricica

Clasa I B

Amariei Elena

Clasa I C

Dobria Mihaela

Clasa a II-a A

Solomon Daniela

Clasa a II-a B

Mitrea Maria Loredana

Clasa a II-a C

Cosniceanu Maria

Clasa a II-a D

Acristinei Nadia-Daniela

Clasa a III-a A

Dandu Marieta

Clasa a III-a B

Hurjui Irina – director adjunct

Clasa a III-a C

Burghelea Mariana

Clasa a III-a D

Răţoi Oana Elena

Clasa a III-a E

Onofrei Ciprian

Clasa a IV-a A

Olteanu Elena-Carmen

Clasa a IV-a B

Miron Georgeta

Clasa a IV-a C

Asofiei Ionela

Clasa a IV-a D

PROFESORI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Oniciuc Anișoara

director, prof. FIZICĂ, gr. did. I

Şerban Petronela

prof. LIMBA ROMÂNĂ, gr. did. I

Goguţă Iulia Cipriana

prof. LIMBA ROMÂNĂ, gr. did. I

Teodorescu Rodica

prof. LIMBA ROMÂNĂ, gr. did. I

Gavriliu Oana

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I

Albert Brîndușa

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. def.

Drăgoi – Antoniuc Stejărel

prof. LIMBA ENGLEZĂ, gr. did. I

Stratu Anca Georgiana

prof. LIMBA FRANCEZĂ, gr. did. II

Manole Mădălina

prof. LIMBA GERMANĂ, deb.

Paica Ana Mihaela

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Blaga Alexandra

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Dosoftei Raluca

prof. MATEMATICĂ, gr. did. I

Șum Mihaela

prof. CHIMIE, gr. did. I

Şurubaru Rodica

prof. FIZICĂ/CHIMIE,   gr. did. I

Stroia Luminița

prof. FIZICĂ/ gr. did. I

Gîlcescu Zenovia

prof. BIOLOGIE, gr. did. I

Ionescu Constantin Dan

prof. BIOLOGIE, gr. did. def.

Filimon – Vintea Ana Maria

prof. GEOGRAFIE/EDUCAȚIE SOCIALĂ, gr. did. I

Şoimaru Cristiana – Marilena

prof. ISTORIE, gr. did. I

Luchian Florin

prof. ISTORIE, gr. did. I

Amihăesei Ana Maria

prof. CULTURĂ CIVICĂ/prof. PSIHOLOG, gr. did. I

Bostan Vasile Florentin Eduard

prof. EDUCAȚIE SOCIALĂ, gr. did. def.

Sorlescu Antoneta

prof. EDUCATIE TEHNOLOGICĂ, gr. did. I

Amironoaie Ion

prof. EDUCATIE MUZICALĂ, gr. did. I

Țifrea Maria

prof. EDUCATIE MUZICALĂ, deb.

Chirvase Valentina

prof. EDUCATIE PLASTICĂ, gr. did. def.

Bucur Viorica

prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. I

Gavril Ioan Adrian

prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. def.

Semian Daniela

prof. RELIGIE ORTODOXĂ, gr. did. I

Câtea Lența

prof. RELIGIE CATOLICĂ,   gr. did. def.

Hodea Octavian

prof. INFORMATICĂ, gr. did. II

Rusu Alexandru

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. I

Drăgoi Roxana Elena

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. I

Olariu Ana – Maria

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. II

Iacoboaia George

prof. EDUCAŢIE FIZICĂ, gr. did. def.

PROFESORI DIRIGINŢI / ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Profesor

Clasa

Blaga Alexandra

a V-a A

Albert Brîndușa

a V-a B

Bucur Viorica

a V-a C

Şerban Petronela

a VI-a A

Șoimaru Cristiana Marilena

a VI-a B

Paica Ana Mihaela

a VI-a C

Drăgoi Roxana Elena

a VII-a A

Filimon – Vintea Ana Maria

a VII-a B

Gîlcescu Zenovia

a VII-a C

Goguță Iulia Cipriana

a VIII-a A

Iacoboaia George

a VIII-a B

Gavriliu Oana

a VIII-a C

Stratu Anca Georgiana

a VIII-a D

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele  si prenumele

Funcţia

Darie Liliana

secretar şef

Stavarache Gabriela Angelica

secretar

Ghiurcă Mihaela-Dorina

informatician

Voroneanu Elena

laborant

Radu Luminiţa

bibliotecar

Ilisei Carmen-Violeta

adm. financiar şef

Radu Mihaela

adm. financiar

Tapalagă Ana

adm. patrimoniu II

Aniculăesei Elena

adm. patrimoniu II

Mihai Liliana

adm. patrimoniu II

Olaru-Copciuc Rodica

adm. patrimoniu

PERSONAL NEDIDACTIC / ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

Numele şi prenumele

Funcţia

Adăscăliţei Dumitriţa-Aurelia

îngrijitor I

Amariei Tatiana

îngrijitor I

Archir Valerica

spălătoreasă

Buzdugan Ana-Maria

îngrijitor I

Căliman Andrian

muncitor (fochist) II

Ciobanu Simona Daniela

muncitor bucătărie IV

Ciolpan Elena

îngrijitor I

Ciorobîtcă Elena

îngrijitor I

Cotfasă Liliana

spălătoreasă

Darandoi Corneliu

muncitor (fochist) I

Filip Melania

îngrijitor I

Macovei Liliana

muncitor bucătărie II

Mâţă Marcela

îngrijitor I

Movilă Maria

îngrijitor I

Negrea Felicia

îngrijitor II

Oancea Lăcrămioara

muncitor bucătărie IV

Ocneanu Ramona Andreea

îngrijitor I

Olariu Liliana

îngrijitor I

Pîrjoleanu Alina-Elena

îngrijitor II ½ normă

Plăcintă Ana

îngrijitor I

Popa Olimpia

îngrijitor I

Rascarache Maria

muncitor bucătărie IV

Rîpan Mihăiţă

muncitor (fochist) III

Toma Daniela

muncitor bucătărie IV

Verdeş Gheorghe

muncitor (fochist) II

Vişan Mihaela

muncitor bucătărie IV