Resurse Materiale

Săli de clasă: 28

Un laborator de fizică-chimieDSCN6993 DSCN6994 DSCN6996

 

Un laborator de biologie

DSCN6990 DSCN6989 DSCN6988DSCN6987

 

Un laborator de informatică

CIMG9939 CIMG9947 CIMG9951

Cabinete:

CABINET PSIHOLOGIC
CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
CABINET MEDICAL

Biblioteca cu 20980 volume

Calculatoare 44 din care 40 conectate la internet

36 procesul de învăţământ (33 pentru elev, 3 personalul didactic)

9 pentru administraţie
Sala de sport: 1
Terenuri de sport bituminate: 3